นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ตนคอน
Ico64
นางสาว คุณอารมณ์ สมใจนึก
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

ตนคอน
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:arom.so
สมาชิกที่:489
ชื่อ:คุณอารมณ์
นามสกุล:สมใจนึก
นามแฝง:ตนคอน
คำนำชื่อ:นางสาว
อาชีพ:รับราชการ
ตำแหน่ง:นักวิชาการอุดมศึกษา
องค์กร:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ถนน:148/162
เมือง:เมือง
จังหวัด:ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์:94000
ประเทศ:ไทย
เป็นสมาชิกเมื่อ:14 ธันวาคม 2550 16:00
เข้าระบบเมื่อ:18 มิถุนายน 2558 10:45
คำสำคัญ (keywords):นักวิชาการอุดมศึกษา
อ่าน:3028
ประวัติย่อ
-