นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ตนคอน
Ico64
นางสาว คุณอารมณ์ สมใจนึก
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

ตนคอน
Ico256
Username:arom.so
User ID:489
First name:คุณอารมณ์
Last name:สมใจนึก
Screen name:ตนคอน
Title:นางสาว
Career:รับราชการ
Position:นักวิชาการอุดมศึกษา
Organization:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Street:148/162
City:เมือง
State:ปัตตานี
Postal code:94000
Country:ไทย
Joined at:14 December 2007 16:00
Last login at:18 June 2015 10:45
Tags:นักวิชาการอุดมศึกษา
Read:2983
About Me
-