นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

AE
Ico256
Username:apinya.b
User ID:1128
First name:อภิญญา
Last name:บุญญะยูวะ
Screen name:AE
Career:รับราชการ
Position:นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Organization:งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Street:15 ถ.กาญจนวณิชย์
City: อ.หาดใหญ่
State:จ.สงขลา
Postal code:90110
Country:Thailand
Joined at:23 Febuary 2009 10:51
Edited at:12 September 2011 15:14
Last login at:08 June 2016 10:35
Tags:กองกลาง  งานประชาสัมพันธ์  สนอ
Read:7407
About Me
-
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fapinya%2eb%3flocale%3den