นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Grace
Ico64
Ampawal สังข์บุรินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
หลักสูตร MIT คณะวิศวกรรมศาสตร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

Grace
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:ampawal.s
สมาชิกที่:1013
ชื่อ:Ampawal
นามสกุล:สังข์บุรินทร์
นามแฝง:Grace
อาชีพ:งานบัญชี
ตำแหน่ง:นักวิชาการเงินและบัญชี
องค์กร:หลักสูตร MIT คณะวิศวกรรมศาสตร์
ถนน:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมือง:หาดใหญ๋
จังหวัด:สงขลา
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:11 สิงหาคม 2551 14:05
แก้ไขเมื่อ:30 สิงหาคม 2556 16:44
เข้าระบบเมื่อ:30 สิงหาคม 2556 16:26
คำสำคัญ (keywords):คณะวิศวกรรมศาสตร์
อ่าน:2312
ประวัติย่อ
-
รายการอนุทินล่าสุด
ไม่มีรายการอนุทิน
เนื้อหาที่ฉันให้ดอกไม้
ไม่มี
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fampawal%2es