นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นาย เอกวุฒิ เกตุกำเนิด
Ico64
นาย เอกวุฒิ เกตุกำเนิด
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

นาย เอกวุฒิ เกตุกำเนิด
Ico256
Username:akawut.k
User ID:364
First name:เอกวุฒิ
Last name:เกตุกำเนิด
Title:นาย
Career:พนักงานมหาวิทยาลัย
Position:นักวิชาการอุดมศึกษา
Organization:คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Street:75/146 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 4
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90110
Country:ไทย
Joined at:30 November 2007 09:28
Last login at:14 Febuary 2012 15:05
Tags:โปรแกรมเมอร์  สารสนเทศ  คอมพิวเตอร์  คณะพยาบาลศาสตร์  web programming
Read:2982
About Me
-
Recent Journal Entries
No Journal Entry
Recent Files
No File
My Favorite Contents
None
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fakawut%2ek%3flocale%3den