นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: trang campus

Ico48
ICEY_TRM.
Member Since: 19 December 2007 13:10
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
tanongsak sak saingam
Member Since: 19 December 2007 13:12
Last Login: 19 March 2009 10:56
Ico48
kungjang
Member Since: 19 December 2007 13:12
Last Login: 08 July 2012 21:39
Ico48
porch
Member Since: 19 December 2007 13:13
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
kib
Member Since: 19 December 2007 13:13
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
วุ้นว่าน
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง
Member Since: 19 December 2007 13:17
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
max_num007
Member Since: 29 January 2010 00:33
Last Login: 29 January 2010 01:57
Ico48
Pinocchio
Member Since: 11 October 2010 14:47
Last Login: 29 June 2016 13:13