นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: trang campus

Ico48
ICEY_TRM.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:10
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
tanongsak sak saingam
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:12
เข้าระบบเมื่อ: 19 มีนาคม 2552 10:56
Ico48
kungjang
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:12
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2555 21:39
Ico48
porch
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:13
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
kib
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:13
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
วุ้นว่าน
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:17
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
max_num007
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มกราคม 2553 00:33
เข้าระบบเมื่อ: 29 มกราคม 2553 01:57
Ico48
Pinocchio
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2553 14:47
เข้าระบบเมื่อ: 29 มิถุนายน 2559 13:13