นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: tlo

Ico48
KPI
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 พฤษภาคม 2551 18:44
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
นายธราเทพ - วิทยายงค์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มกราคม 2552 16:16
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34