นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: science

Ico48
JJ
Member Since: 12 October 2007 07:47
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
Sansareeya
Member Since: 26 October 2007 09:33
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
Nobody
Member Since: 05 March 2010 00:04
Last Login: 08 May 2017 08:58