นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: science

Ico48
JJ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 ตุลาคม 2550 07:47
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
Sansareeya
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2550 09:33
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
Nobody
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 มีนาคม 2553 00:04
เข้าระบบเมื่อ: 08 พฤษภาคม 2560 08:58