นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: regist

Ico48
"พอเพียง"
-
PSU.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:13
เข้าระบบเมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2558 09:31
Ico48
viroj
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 กรกฎาคม 2554 09:26
เข้าระบบเมื่อ: 12 กรกฎาคม 2554 16:36
Ico48
iMooyizz
พนักงานของรัฐ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 พฤศจิกายน 2554 16:25
เข้าระบบเมื่อ: 11 มีนาคม 2558 14:59