นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: psu

Ico48
InViSiBle
Member Since: 10 October 2007 08:50
Last Login: 03 July 2018 16:22
Ico48
ไม้จัตวา
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.
Member Since: 29 October 2007 09:40
Last Login: 11 August 2017 11:16
Ico48
"พอเพียง"
-
PSU.
Member Since: 14 December 2007 13:13
Last Login: 19 Febuary 2015 09:31
Ico48
thaicohort
Member Since: 21 December 2007 15:59
Last Login: 21 December 2007 22:49
Ico48
umpairat
Member Since: 26 December 2007 13:26
Last Login: 12 November 2009 05:04
Ico48
Colt_1911
Member Since: 21 January 2008 16:20
Last Login: 11 March 2011 16:26
Ico48
ปรารถนา
Member Since: 21 March 2008 01:35
Last Login: 27 March 2009 16:16
Ico48
คุณทศ
ข้าราชการบำนาญ (พนักงานมหาวิทยาลัย ออกนอกระบบ)
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
Member Since: 31 October 2007 11:00
Last Login: 16 November 2017 12:39
Ico48
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักข่าว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 23 Febuary 2009 11:05
Last Login: 29 March 2021 10:51
Ico48
siriwat wasiksiri
Veterinarian, Lecturer
Member Since: 26 October 2009 09:43
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
Mr PAI PAI
PSU Surat
Member Since: 26 January 2010 21:59
Last Login: 27 December 2014 17:39
Ico48
CTEC.PSU
Member Since: 04 Febuary 2010 10:27
Last Login: 04 Febuary 2010 11:40
Ico48
sutpro
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 27 May 2010 13:36
Last Login: 08 August 2011 17:54
Ico48
ESSO
เจ้าหน้าที่รัฐ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
Member Since: 08 July 2011 09:25
Last Login: 08 July 2011 10:42
Ico48
moochu_prphuket
พนักงานเงินรายได้
ประชาสัมพันธ์ งานบริการกลาง กองกลางวิทยาเขตภูเก็ต
Member Since: 08 July 2011 09:48
Last Login: 08 July 2011 17:12
Ico48
Nan PR PSU Phuket
พนักงานมหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์ สนอ. ม.อ.ภูเก็ต
Member Since: 08 July 2011 09:54
Last Login: 08 July 2011 17:33
Ico48
iaomi
กองบริการการศึกษา
Member Since: 12 September 2011 09:23
Last Login: 30 May 2016 16:13
Ico48
kitty
HR, Personnel Division, President Office, Prince of Songkla University.
Member Since: 11 October 2007 13:20
Last Login: 12 July 2013 15:24
Ico48
Phattrapong
Lecturer
PSU Trang
Member Since: 24 January 2017 15:59
Last Login: 17 May 2018 13:02