นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: psu-bic

Ico48
Natchaya999
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 ตุลาคม 2550 15:21
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
nipaporn
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 ตุลาคม 2550 15:30
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
sa
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 ตุลาคม 2550 15:30
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
numai
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 24 ตุลาคม 2550 13:06
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
วรกัญญา กุญชรศิริมงคล
พนักงาน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 24 ตุลาคม 2551 15:44
เข้าระบบเมื่อ: 01 เมษายน 2553 13:24
Ico48
PSU-BIC
PSU-BIC
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 สิงหาคม 2551 15:47
เข้าระบบเมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2554 10:01