นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: programmer

Ico48
Boonsiri
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 13:28
เข้าระบบเมื่อ: 13 กันยายน 2556 09:38
Ico48
tanongsak sak saingam
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:12
เข้าระบบเมื่อ: 19 มีนาคม 2552 10:56
Ico48
garnet
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 กันยายน 2551 17:10
เข้าระบบเมื่อ: 20 กันยายน 2556 08:03
Ico48
OnEOnEหลับ
โปรแกรมเมอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มิถุนายน 2553 09:51
เข้าระบบเมื่อ: 27 กรกฎาคม 2559 08:54
Ico48
madone
นักวิทยาศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 มิถุนายน 2556 09:22
เข้าระบบเมื่อ: 04 มิถุนายน 2556 10:48