นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: physics

Ico48
JJ
Member Since: 12 October 2007 07:47
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
chitnon
Member Since: 05 November 2008 14:15
Last Login: 05 November 2008 14:15