นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: network

Ico48
pom
Member Since: 09 October 2007 10:09
Last Login: 26 April 2017 08:40
Ico48
ป้อม
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ http://www.pharmacy.psu.ac.th
Member Since: 11 October 2007 09:08
Last Login: 29 June 2017 15:03
Ico48
ไม้จัตวา
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.
Member Since: 29 October 2007 09:40
Last Login: 11 August 2017 11:16
Ico48
PK CC
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มอ.หาดใหญ่
Member Since: 03 March 2008 13:28
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
garnet
Member Since: 06 September 2008 17:10
Last Login: 20 September 2013 08:03
Ico48
สงกรานต์
Member Since: 18 October 2007 10:52
Last Login: 01 May 2018 23:34
Ico48
Jose Bonn
Member Since: 05 July 2010 08:53
Last Login: 15 August 2010 00:27
Ico48
หนุ่มหาดใหญ่
Member Since: 31 January 2012 13:02
Last Login: 06 July 2012 13:32