นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: image processing

Ico48
ดร.นิคม สุวรรณวร (Nikom SUVONVORN)
พนังงานมหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 มิถุนายน 2552 12:17
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
L2K
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 พฤศจิกายน 2550 13:11
เข้าระบบเมื่อ: 03 ตุลาคม 2558 07:33