นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: engineering

Ico48
~>aRuNaN<~
พนักงานมหาวิทยาลัย
Academic Services and Technology Transfer Management Division: ASTTMD
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 09:22
เข้าระบบเมื่อ: 30 เมษายน 2556 14:05
Ico48
bogijung
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 15:28
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
สุริยา จิรสถิตสิน
พนักงานมหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 ตุลาคม 2550 20:50
เข้าระบบเมื่อ: 31 มกราคม 2555 09:36
Ico48
วรวุธ
อาจารย์ วิศวกร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ตุลาคม 2550 19:12
เข้าระบบเมื่อ: 05 กรกฎาคม 2557 12:18
Ico48
JOHA_505
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ตุลาคม 2550 15:45
เข้าระบบเมื่อ: 15 ตุลาคม 2550 15:47
Ico48
@--,'--Ladypin
กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ตุลาคม 2550 17:01
เข้าระบบเมื่อ: 06 มิถุนายน 2557 16:58
Ico48
Hunter (Alone in the dark)
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ตุลาคม 2550 17:14
เข้าระบบเมื่อ: 12 กรกฎาคม 2554 12:33
Ico48
ผีเสื้อทรนง
พนักงานเงินรายได้
หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ตุลาคม 2550 17:40
เข้าระบบเมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2554 17:15
Ico48
++PiCkY++
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 ตุลาคม 2550 17:22
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
พี่น้อง
ข้าราชการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 ตุลาคม 2550 13:49
เข้าระบบเมื่อ: 28 พฤษภาคม 2558 08:48
Ico48
สุธรรม
รับราชการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2550 09:46
เข้าระบบเมื่อ: 28 พฤษภาคม 2555 11:18
Ico48
THE MOON
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 พฤศจิกายน 2550 18:01
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
^P^... Petite_jew (' ')
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 พฤศจิกายน 2550 08:54
เข้าระบบเมื่อ: 28 กรกฎาคม 2554 20:19
Ico48
jamjam
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 พฤศจิกายน 2550 13:40
เข้าระบบเมื่อ: 16 พฤษภาคม 2559 09:48
Ico48
pichanunr
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 พฤศจิกายน 2550 15:36
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
กนกวรรณ ชนินทรสงขลา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 สิงหาคม 2551 14:02
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
KPI
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 พฤษภาคม 2551 18:44
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
Pruittikorn Smithmaitrie
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กุมภาพันธ์ 2553 09:14
เข้าระบบเมื่อ: 01 สิงหาคม 2554 15:20
Ico48
Wiseman
รับราชการ
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กุมภาพันธ์ 2553 09:10
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
sutpro
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 พฤษภาคม 2553 13:36
เข้าระบบเมื่อ: 08 สิงหาคม 2554 17:54