นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: engineer

Ico48
Socute
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 ตุลาคม 2550 15:59
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
รับราชการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 ตุลาคม 2550 16:19
เข้าระบบเมื่อ: 17 พฤษภาคม 2560 16:34
Ico48
Nicha
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2550 11:21
เข้าระบบเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2555 11:59
Ico48
คนธรรมดา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2550 11:28
เข้าระบบเมื่อ: 04 สิงหาคม 2563 11:21
Ico48
จี่จี้
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2550 11:35
เข้าระบบเมื่อ: 03 มีนาคม 2553 15:44
Ico48
ขวัญใจพี่หลวง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2550 11:40
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
Nat
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2550 11:35
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
ฟูกิจ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2550 11:45
เข้าระบบเมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2551 14:26
Ico48
อะไรก็ได้ที่นายสั่ง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2550 15:11
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 พฤศจิกายน 2550 10:00
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
รศ.สมชาย ชูโฉม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 พฤศจิกายน 2550 11:50
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
ตัวเล็ก
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 พฤศจิกายน 2550 17:14
เข้าระบบเมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2550 13:50
Ico48
HS9OCB
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 กรกฎาคม 2552 22:40
เข้าระบบเมื่อ: 11 ตุลาคม 2557 14:09
Ico48
zonecheung
Computer Software
Medical Decision Logic, Inc.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มิถุนายน 2554 17:50
เข้าระบบเมื่อ: 10 มิถุนายน 2554 17:58
Ico48
zonecheung
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 มิถุนายน 2554 13:14
เข้าระบบเมื่อ: 27 มิถุนายน 2554 01:21