นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: copเลขานุการคณะหน่วยงาน

Ico48
monk
รับราชการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 พฤษภาคม 2551 12:06
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
sompong
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 พฤษภาคม 2551 12:10
เข้าระบบเมื่อ: 01 พฤษภาคม 2551 12:12
Ico48
P'วรรณ
รับราชการ
คณะศึกษาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 พฤษภาคม 2551 12:17
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
อรศิริ ติ๊ก ผลกล้า
รับราชการ
สำนักวิทยบริการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 พฤษภาคม 2551 12:52
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33