นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: copเลขานุการคณะหน่วยงาน

Ico48
monk
รับราชการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 01 May 2008 12:06
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
sompong
Member Since: 01 May 2008 12:10
Last Login: 01 May 2008 12:12
Ico48
P'วรรณ
รับราชการ
คณะศึกษาศาสตร์
Member Since: 01 May 2008 12:17
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
อรศิริ ติ๊ก ผลกล้า
รับราชการ
สำนักวิทยบริการ
Member Since: 01 May 2008 12:52
Last Login: 01 June 2011 18:33