นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: cop

Ico48
พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 13:34
เข้าระบบเมื่อ: 27 ตุลาคม 2558 14:49
Ico48
chan
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 มกราคม 2551 19:28
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2554 16:17
Ico48
ป้าปุ๊ย
รับราชการ
คณะแพทยศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 กรกฎาคม 2551 14:52
เข้าระบบเมื่อ: 08 เมษายน 2555 12:55