นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: Tanny

Ico48
Tanny
พนักงานเงินรายได้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 20 January 2012 13:54
Last Login: 20 January 2012 15:25