นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: 5s

Ico48
bogijung
Member Since: 10 October 2007 15:28
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
ผีเสื้อทรนง
พนักงานเงินรายได้
หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม
Member Since: 15 October 2007 17:40
Last Login: 30 November 2011 17:15
Ico48
กิติยาภรณ์
Member Since: 18 October 2007 14:12
Last Login: 06 July 2011 09:31
Ico48
ตัวเล็ก
Member Since: 03 November 2007 17:14
Last Login: 24 November 2007 13:50