นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: ไบโอดีเซล

Ico48
ฟ้าใส
Member Since: 27 November 2007 15:49
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
OOY_YOO
สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
Member Since: 03 December 2007 17:45
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
arsenal
Member Since: 06 December 2007 14:03
Last Login: 01 June 2011 18:31