นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ไบโอดีเซล

Ico48
ฟ้าใส
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 พฤศจิกายน 2550 15:49
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
OOY_YOO
สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 ธันวาคม 2550 17:45
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
arsenal
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 ธันวาคม 2550 14:03
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31