นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: แฮมสเตอร์

Ico48
Chamanat999 ^_^"
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 19 August 2010 13:42
Last Login: 08 December 2016 10:46
Ico48
หนูน้อยหมวกแดง
พนักงานเงินรายได้
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 11 July 2011 10:47
Last Login: 11 July 2011 15:35