นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: แดนดินถิ่นอันดามัน

Ico48
เปนไท
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 มกราคม 2551 17:11
เข้าระบบเมื่อ: 20 กันยายน 2555 11:58