นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: เลขานุการภาควิชา

Ico48
มยุรี
รับราชการ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2550 10:35
เข้าระบบเมื่อ: 28 มกราคม 2556 09:08
Ico48
นางสาว สุปราณี โอวาทฬารพร
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2550 10:35
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
พาชื่น
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2550 10:35
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
มยุรี ก่อรุ่งเรือง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 13:34
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
หญิง
ภาควิชาสารัตถศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 09:30
เข้าระบบเมื่อ: 06 มิถุนายน 2555 09:06
Ico48
Jusmine
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 กุมภาพันธ์ 2553 09:29
เข้าระบบเมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2553 13:05
Ico48
charlie4
รับราชการ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 ตุลาคม 2554 16:34
เข้าระบบเมื่อ: 02 เมษายน 2555 15:34