นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: เรื่องเล่าข่าว ict

Ico48
Analyst@CC
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 ตุลาคม 2551 16:29
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34