นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: เด็กดื้อ

Ico48
เด็กดื้อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 สิงหาคม 2551 13:56
เข้าระบบเมื่อ: 17 มกราคม 2556 14:47
Ico48
เด็กดื้อ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 มกราคม 2554 09:43
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35