นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: เดโช

Ico48
เดโช หวังยี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 พฤศจิกายน 2555 14:48
เข้าระบบเมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2555 15:22