นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: เจ้าหน้าที่โครงการ

Ico48
หนุ่มหน้ามน
-
ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 ธันวาคม 2551 09:12
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34