นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: เงินงบประมาณ

Ico48
seefa
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 ธันวาคม 2550 12:37
เข้าระบบเมื่อ: 12 ธันวาคม 2550 12:37
Ico48
นาฏยา กัณหาเจริญพงศ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 กุมภาพันธ์ 2551 10:38
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33