นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: เขตการศึกษาตรัง

Ico48
นราคีรี
พนักงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:06
เข้าระบบเมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2555 20:33
Ico48
สมจิตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:09
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
ประกายมาส บาหลัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:09
เข้าระบบเมื่อ: 07 กรกฎาคม 2560 16:01
Ico48
pepo
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ตุลาคม 2550 10:02
เข้าระบบเมื่อ: 01 กันยายน 2555 12:14
Ico48
sukanya
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:10
เข้าระบบเมื่อ: 01 พฤษภาคม 2560 13:42
Ico48
ICEY_TRM.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:10
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
แมวเหมียว
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:11
เข้าระบบเมื่อ: 29 ตุลาคม 2551 20:57
Ico48
KUSUMA PAKPINPHET
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:12
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
กบนอกใจ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:13
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
Anan Thongnual
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:13
เข้าระบบเมื่อ: 08 พฤษภาคม 2556 17:32
Ico48
daina
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:06
เข้าระบบเมื่อ: 11 สิงหาคม 2559 10:19
Ico48
นู๋ใหม่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:17
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
วุ้นว่าน
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:17
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
ดอกไม้ราตรี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:19
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
ขอบฟ้าเรา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:34
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
วรรณา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:35
เข้าระบบเมื่อ: 12 เมษายน 2555 16:07
Ico48
Sallyroja
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 24 ตุลาคม 2550 10:32
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
bumoon
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:47
เข้าระบบเมื่อ: 19 ธันวาคม 2550 14:05
Ico48
แฉ็งแม็ง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:42
เข้าระบบเมื่อ: 23 พฤษภาคม 2556 08:59
Ico48
อุไร ไปรฮูยัน
รับราชการ
ห้องสมุด
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:51
เข้าระบบเมื่อ: 27 ธันวาคม 2559 23:43