นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

Ico48
Thaniya KAOSOL
อาจารย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 กุมภาพันธ์ 2551 12:55
เข้าระบบเมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2557 19:56