นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: อธิการบดี

Ico48
บุญสม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 ตุลาคม 2550 18:26
เข้าระบบเมื่อ: 10 สิงหาคม 2554 17:02