นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

Ico48
มิร่าซัง
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 09:52
เข้าระบบเมื่อ: 26 มีนาคม 2555 17:48
Ico48
สุดา โลมากิจ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 มกราคม 2551 16:52
เข้าระบบเมื่อ: 14 มิถุนายน 2556 22:51
Ico48
saosao
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 กุมภาพันธ์ 2553 11:03
เข้าระบบเมื่อ: 17 กันยายน 2553 10:59