นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: หน่วยชุมชนสัมพันธ์

Ico48
sakadaw
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 14:06
เข้าระบบเมื่อ: 24 มิถุนายน 2554 13:26