นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: หน่วยคลัง

Ico48
อรอุมา
Member Since: 25 Febuary 2008 10:38
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
นาฏยา กัณหาเจริญพงศ์
Member Since: 25 Febuary 2008 10:38
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
noknoi
Member Since: 25 Febuary 2008 10:38
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
นฤมล
Member Since: 26 Febuary 2008 09:47
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
ปาลิตา สิกะพันธ์
Member Since: 26 Febuary 2008 09:51
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
กัลยรัตน์
รับราชการ
งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
Member Since: 26 Febuary 2008 09:46
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
ดรุณี
Member Since: 21 October 2008 09:57
Last Login: 17 November 2008 15:55
Ico48
อนุสรา
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 01 November 2012 09:23
Last Login: 30 June 2016 16:29
Ico48
นุ้ย เปรมยุดา
Member Since: 22 September 2016 11:10
Last Login: 22 September 2016 11:22