นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: หน่วยการเจ้าหน้าที่

Ico48
BB
คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ตุลาคม 2550 09:18
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
MeaW
ม.สงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 09:26
เข้าระบบเมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2555 16:38
Ico48
กุศล แจ่มประเสริฐ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 13:37
เข้าระบบเมื่อ: 12 กันยายน 2554 11:10
Ico48
nadee
รับราชการ
คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 09:29
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
panee
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 มกราคม 2551 17:09
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
Nuch
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 กรกฎาคม 2551 16:19
เข้าระบบเมื่อ: 14 มกราคม 2557 16:30
Ico48
น้ำเพชร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 ตุลาคม 2551 10:00
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
Ann-Net
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มีนาคม 2551 14:18
เข้าระบบเมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2556 12:33
Ico48
หญิงหนึ่ง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 กุมภาพันธ์ 2553 11:05
เข้าระบบเมื่อ: 22 มิถุนายน 2554 17:41
Ico48
winner
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 มีนาคม 2553 09:15
เข้าระบบเมื่อ: 30 มีนาคม 2553 16:10
Ico48
พิมพาภรณ์
คณะวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 มีนาคม 2553 09:17
เข้าระบบเมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2554 15:13
Ico48
PalmMy
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 กุมภาพันธ์ 2553 12:29
เข้าระบบเมื่อ: 27 กันยายน 2556 15:24
Ico48
น้ำประสานทอง
รับราชการ
คณะทันตแพทยศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 กันยายน 2553 11:20
เข้าระบบเมื่อ: 11 กรกฎาคม 2554 14:49
Ico48
Melon
รับราชการ
หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 กุมภาพันธ์ 2558 14:54
เข้าระบบเมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2559 11:54