นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: สื่ออิเล็กทรอนิกส์

Ico48
IM by psu
พนักงานของรัฐ
คณะวิทยาการจัดก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 สิงหาคม 2553 16:12
เข้าระบบเมื่อ: 04 ตุลาคม 2553 09:24
Ico48
A13C
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 มีนาคม 2554 11:21
เข้าระบบเมื่อ: 11 ตุลาคม 2554 09:26