นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: สื่อการเรียนการสอน

Ico48
เครื่องจักรสีแดง
ลูกจ้างชั่วคราว
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 ตุลาคม 2550 15:32
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
นาย ธวัชชัย อดิเทพสถิต
รับราชการ
ศูนย์สนเทศการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2552 13:29
เข้าระบบเมื่อ: 04 มิถุนายน 2553 23:02
Ico48
A13C
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 มีนาคม 2554 11:21
เข้าระบบเมื่อ: 11 ตุลาคม 2554 09:26