นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: สื่อการเรียนการสอน

Ico48
เครื่องจักรสีแดง
ลูกจ้างชั่วคราว
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 22 October 2007 15:32
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
นาย ธวัชชัย อดิเทพสถิต
รับราชการ
ศูนย์สนเทศการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Member Since: 30 May 2009 13:29
Last Login: 04 June 2010 23:02
Ico48
A13C
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Member Since: 10 March 2011 11:21
Last Login: 11 October 2011 09:26