นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: สิ่งแวดล้อม

Ico48
สายน้ำ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 ธันวาคม 2550 16:59
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
โกดำ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 ธันวาคม 2550 15:36
เข้าระบบเมื่อ: 13 ธันวาคม 2550 15:37
Ico48
pjo talk
อาจารย์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:32
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
nadear
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลััยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กันยายน 2554 09:30
เข้าระบบเมื่อ: 13 กันยายน 2554 11:56
Ico48
วิทยุฯม.อ.88
พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ FM88
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 กันยายน 2554 21:54
เข้าระบบเมื่อ: 05 มีนาคม 2555 13:36
Ico48
nop'sorn
ลูกจ้างเงินรายได้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มกราคม 2555 14:03
เข้าระบบเมื่อ: 20 มกราคม 2555 15:24
Ico48
วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม
อาจารย์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 พฤศจิกายน 2560 17:55
เข้าระบบเมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2560 17:58