นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: สิ่งดี มีสาระ

Ico48
พร...ผีเสื้อแสนสวย
รับราชการ
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 09:04
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30