นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: สำนักวิทยบริการ

Ico48
ยุวดี ยุวดี ฮ่อสกุล
รับราชการ
สำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ วิทยาเขตปัตตานี
Member Since: 17 December 2007 13:27
Last Login: 17 December 2007 14:01
Ico48
จารึก จารึก สิมะประเสริฐ
รับราฃการ
Member Since: 17 December 2007 13:38
Last Login: 17 December 2007 14:08
Ico48
นางวรรณลี
Member Since: 17 December 2007 13:40
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
วิญญาณแห่งกาลเวลา
Member Since: 22 November 2007 16:18
Last Login: 08 September 2020 16:28
Ico48
อรศิริ ติ๊ก ผลกล้า
รับราชการ
สำนักวิทยบริการ
Member Since: 01 May 2008 12:52
Last Login: 01 June 2011 18:33