นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: สำนักวิทยบริการ

Ico48
ยุวดี ยุวดี ฮ่อสกุล
รับราชการ
สำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:27
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 14:01
Ico48
จารึก จารึก สิมะประเสริฐ
รับราฃการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:38
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 14:08
Ico48
นางวรรณลี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:40
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
วิญญาณแห่งกาลเวลา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 พฤศจิกายน 2550 16:18
เข้าระบบเมื่อ: 08 กันยายน 2563 16:28
Ico48
อรศิริ ติ๊ก ผลกล้า
รับราชการ
สำนักวิทยบริการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 พฤษภาคม 2551 12:52
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33