นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: สารพันธ์ it

Ico48
[C]us[T]om
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 ตุลาคม 2553 11:18
เข้าระบบเมื่อ: 20 กรกฎาคม 2554 08:53