นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: สารบรรณ

Ico48
กระต่ายน้อย
รับราชการ
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
Member Since: 29 November 2007 09:51
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
ไพบูลย์
รับราชการ
คณะวิทยาศาสตร์
Member Since: 30 November 2007 09:29
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
สุนันทา อ่อนแก้ว
Member Since: 19 December 2007 13:09
Last Login: 25 May 2017 13:12
Ico48
น้อง
Member Since: 07 January 2008 14:08
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
sara
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ มอ.
Member Since: 07 January 2008 14:24
Last Login: 12 September 2011 15:58
Ico48
นุจรี ห่อทอง
หน่วยสารบรรณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 15 January 2008 10:27
Last Login: 27 June 2016 15:07
Ico48
อุง
Member Since: 13 May 2008 09:41
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
P & P
พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน
IE-Eng. PSU
Member Since: 21 June 2008 18:55
Last Login: 23 January 2014 21:28